Skip navigation
Library

Estampie Songs

4 replies [Last post]
Lattauri-El's picture
Offline
Joined: 01/18/2012

I listen to Estampie and I've been searching for the lyrics of their album Secrets of the North. I've been looking for some ancient poems and found this one in which I identified the lyrics of the song Ramunder, by Estampie. I'm sharing below what I found:

 

Ramunder

by Estampie

 

Ramunder var en liten dräng,
men han var väl inte så liten.
"Jag tror att jag är så säker som nån' ann'
allt uti sju konungariken.
Jag är en liten man," sade Ramund
"men så säker som nån' ann'," sade Ramund hin Unge
 

"Jag är en liten man," sade Ramund
"men så säker som nån' ann'," sade Ramund hin Unge (2x)

 

Och Ramund seglar med skeppen sju
med tamp och utskurna flaggor.
Så seglar de över saltan sjö
allt in i jättarnas rike.
"Nu är vi kommna här," sade Ramund
"Förutan stort besvär," sade Ramund hin Unge
 
 
"Jag är en liten man," sade Ramund
"men så säker som nån' ann'," sade Ramund hin Unge (2x)

 
Ja Ramund han gångar sig i Trollestugan in
där fick han se vart de tolv trollen sitter
de pepo och de skreko såsom råttor och möss
när Ramund han däri bestiger
"Det var en klar musik," sade Ramund
"Ni hållen här för mig," sade Ramund hin Unge
 
 
"Jag är en liten man," sade Ramund
"men så säker som nån' ann'," sade Ramund hin Unge (2x)

 

Ramund och trollen dansar i ring
allt som en rasker hjälte
och alla båtsmännen på skeppet kom in
för att se vad Ramund beställde
"Här inne råder jag," sade Ramund
"Det faller mig i lag," sade Ramund hin Unge
 
 
"Jag är en liten man," sade Ramund
"men så säker som nån' ann'," sade Ramund hin Unge (2x)

 

Och Ramund han lastade de skeppen sju
med guld och ädla stenar
och alla de jungfrur som sköna män fann
båtsmännen också medtogo.
"Tag kejsarns döttrar med," sade Ramund.
"Dem kan vi leka med," sade Ramund hin Unge
 
 
"Jag är en liten man," sade Ramund
"men så säker som nån' ann'," sade Ramund hin Unge (2x)
 
 
 
 
Any other Estampie fan out there that knows about the lyrics of this album?
Stygies VIII's picture
Offline
Joined: 08/18/2015

I'm not a fan, but I'll surely check them out! They play old folk music, ballads?

Lattauri-El's picture
Offline
Joined: 01/18/2012

The Lusty Dovahkiin wrote:

I'm not a fan, but I'll surely check them out! They play old folk music, ballads?

 

Yes, they do. Some members are the same ones from Qntal. Mostly ancient and medieval music. Thank you very much for the help! :)

Proweler's picture
Offline
Joined: 06/14/2010

Estampie and Qntal definitely worth listening too. Nice to see these come by! :D

Lattauri-El's picture
Offline
Joined: 01/18/2012

Proweler wrote:

Estampie and Qntal definitely worth listening too. Nice to see these come by! :D

Indeed. I really like them :D I'm looking for the lyrics of the album. Inside that text I linked there are 35 parts from which they used only 5 in the song. I identified the correct parts and can finally sing! XD